Ermelunden nordlige ammunitionsmagasin
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-107

Fredningsnr.
3030147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Militærdepot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Militærdepot, Nyere tid (dateret 1914 - 1919 e.Kr.)

Fredningstekst
Forsvarsanlæg. Højning med betonanlæg, ca. 22 x 13 m og ca. 1 m høj, orienteret Ø-V. Delvis af¬skåret af Erme¬lundsvejen i Ø. Langs S-siden toppen af en beton facade over en strækning af 10 m; de øverste ca. 50 cm ses.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Militærdepot

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke opmålt.

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ermelunden, nordlige ammunitionsmagasin er et betonstøbt magasin med facade, dækkende jordkappe og en foranliggende tilkørselsvej. Tilkørselsvejen er delvis opfyldt, således at kun den øverste del af magasinets facade er synlig. Jordkappen og tilkørselsvejen er i øst en smule beskåret af Ermelundsvej. Det beskyttede anlæg omfatter det betonstøbte ammunitionsmagasin med facade. Endvidere den dækkende jordkappe og den foranliggende tilkørselsvej. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)