Hesselrød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010405-34

Fredningsnr.
272924

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen stele. Stenen er af grå og sortspættet granit og 106,5 m høj. Tekst på forsiden af stenen: FV 4 1/4 M
Undersøgelsehistorie  (2)
2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Stenen er grå og sortspættet og af granit. Den trænger til opretning, afrensning og opmaling. Påskrift: FV 4 1/4 M Mål: 0 27x24 42x48 106,5 2,5 60.5

Litteraturhenvisninger  (0)