Dæmning I
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-108

Fredningsnr.
3030148

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Spærredæmning I med omløbskanal. Selve dæmningen måler ca 120 x 50 m og er orienteret NV-SØ. Højden er ca 7,5 m og kronebredden 12 m. Nær dæmningens NV-ende 2 stenkarme, ét i hver side af kronen. Karmene måler udvendig 170 x 80 cm og indvendig 100 x 20 cm. Ovenpå er der monteret hånddrevne hæve/sænke anordninger til fredsunderløbets stigbord. Ved dæmningens fod, neden for det NV-ligste stigbord, ses det øverste af en betonkonstruktion, som er vandind- taget for fredsunderløbet (det tilsvarende afløb på den modsatte side af dæmningen ses ikke). Ind i terrænet, NV for dæmningen, er gravet en ca 40 m lang, krum omløbskanal med en bundbredde på 10-12 m. Omløbskanalen er, ved afgang NØ for dæmningen, opfyldt af en jorddæmning, som skjuler stemmeværket og styrtet. Stemmeværket består af 2 fløjmure med 2 ca 7,5 m lange standere imellem. Afstanden mellem standerne er 4,75 m. Afstanden til fløjmurene formentlig 3,75 m. Oversiden af de 2 standere ses i jordoverfladen. Ligeledes ses de dele af standerne med udsparingen til stemmebjælker. Fløjmurene ses ikke, men standerne anes. Selve styrtet er helt tildækket af jord.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Dæmning I er en jordbygget dæmning med underløb og omløb. I selve dæmningen er indbygget to stenkarme monteret med hæve/sænke anordninger til underløbets stigbord. Endvidere er der ved dæmningsfoden et betonstøbt vandindtag for underløbet. Omløbet, som ligger nordvest for dæmningen, er en jordgravet og delvis stenbrolagt kanal, som udmunder ved et betonstøbt stemmeværk med styrteseng og stenbrolagt afløb. Stemmeværket er konstrueret med to fløjmure imellem hvilke er to standere. Fløjmure og standere er forsynet med stemmerigler til stemmebjælker. Over stemmeværket er anlagt et nyt brodæk af træ monteret med et nyt rækværk af jern. Det beskyttede anlæg omfatter den jordbyggede dæmning med indbyggede stenkarme med hæve/sænke anordninger samt et betonstøbt vandindtag. Desuden den jordgravede og delvis stenbrolagte omløbskanal med betonstøbt stemmeværk og styrteseng med stenbrolagt afløb. Det nuværende brodæk over stemmeværket og tilhørende rækværk er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)