Ordrup Krat Maskinhus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-111

Fredningsnr.
3030151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1887 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Forsvarsanlæg. Jordhøj med betonanlæg, 14 x 10 m Ø-V. Højde 2,25 m. På S-siden en betonfacade 6 x 2 m med skrå støttemure i siderne. I støttemurens Ø-side en trappe til en pansret dør. S for facaden i jordoverfladen ses toppen af et 1 x 2 m beton­fundament.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ordrup Krat maskinhus er et betonstøbt anlæg med dækkende jordkappe på tre sider. Ordrup Krat Maskinhus forsynede Ordrup Krat Batterierne med strøm. Det beskyttede anlæg omfatter maskinhuset med facade med murflancher og trappe samt pansret dør, to-fløjet panserluge, luftventilhul og studse. Endvidere det dækkende jordlegeme og et 1 x 2 m stort betonfundament ved maskinhusets facade. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)