Østre Ordrup Krat Batteri
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-112

Fredningsnr.
3030152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1887 - 1920 e.Kr.)
Opført 1887-88, nedlagt 1920

Fredningstekst
Østre Ordrup Krat Batteri. Betonanlæg. Dobbeltkaponiere, symmetrisk anlagt, orienteret Ø-V, indbygget i skråningen i N. Indgang fra S og med skudfelter mod Ø og V. Kaponieren er i SØ og SV udbygget med 2 projektørrum. På Ø-facaden ses fortsat spor efter camouflagemaling. Den synlige del af betonkonstruktionen har en udstrækning på ca 22 x 10 m. Anlægget er af samme konstruktion som "Vestre Ordrup Krat Batteri".
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Østre Ordrup Krat Batteri er en betonstøbt dobbeltkaponiere. Det beskyttede anlæg omfatter dobbeltkaponieren med trappeanlæg, murflancher og tre facader med bevarede panserdøre, pansrede luger samt runde udluftningshuller. Endvidere det dækkende jordlegeme samt skudfelter anlagt mod øst og vest. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)