Ordrup Krat
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-113

Fredningsnr.
3030153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1908 - 1920 e.Kr.)
Anlagt omkring 1908-9, nedlagt 1920

Fredningstekst
Flankerende skydestilling. Betonanlæg. Næsten tildækket betonfacade. Terrænet tillige gennemreguleret og modeleret. Mod N ses dog rester af skydestillingens betonfacade, 4,5 x 0,9 m. Ca 2 m ud for facaden i V-siden anes en skrå flanche over en strækning på 0,5 m. En tilsvarende flanche anes helt inde ved den Ø-ligste del af facaden.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Flankerende skydestilling i form af et betonstøbt anlæg med nordvendt facade med to skrå flancher i hhv. øst og vest. Anlægget fremstår næsten tildækket. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte skydestilling med facade med tilhørende flancher. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)