Spærredæmning III
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-114

Fredningsnr.
3030157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1888 - 1908 e.Kr.)
Anlagt 1888, nedlagt som fæstningsværk ved Galopbanens anlæggelse i 1908.

Fredningstekst
Stemmeværk i Spærredæmning III og dele af omløbskanalen. Stemmeværket består af 2 betonfløje ("landfæster"), med en indbyrdes afstandaf 11,5 m. Fløjene er 7,5 m lange. Begge fløje er forsynet med skråtsiddende flancher på Ø-siderne, 3,3 m lange, samt yderligere i forlængelse heraf 3 m lange flancher - nu vinkelret på fløjene. Mod V er fløjene forsynet med 3 m lange vinkelretstillede flancher. I fløjene ses 3 udsparinger med en indbyrdes afstand på 2,5 m, til 3 hold stemmebjælker.Selve fløjmuren er 63 cm tyk og 1,5 m høj. Flancherne er 32 cm tykke og ligeledes 1,5 m høje. Mellem fløjene ses 2 standere, ligeledes 7,5 m lange, forsynet med udsparinger som i fløjmurene. Standernes indbyrdes afstand er 4,5 m, og afstanden fra stander til fløjmur er 3,5 m. Standerne er 90 cm tykke og 1,5 m høje. Begge standere og N-fløjen er indbygget i et hus/stald. Hus/stald er ikke indbefattet i fredningen. Med til fredningen hører den sydlige skrænt af omløbskanalen, som er intakt. Skrænten strækker sig ca 120 m i en krum bue fra stemmeværket og mod øst. Skrænten er fra 2 m og op til 3,5 m høj. En grøft med stensætning, fra S igennem skrænten, umiddelbart V for stemmeværket, er ikke indbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Stemmeværk med omløb til den i 1908 nedlagte dæmning III. Det betonstøbte stemmeværk består af to landfaste betonfløje med flancher. Mellem fløjene er to standere af beton, hvorved gennemløbet opdeles i tre. Såvel fløje som standere er hver forsynet med tre stemmeriller til stemmebjælker. Omløbet, som er jordgravet, strækker sig i en bue på begge sider af stemmeværket. Stemmeværkets standere samt nordlige fløj er nu indbygget i en staldbygning. Yderligere to staldbygninger ligger i omløbets østlige del. Det beskyttede anlæg omfatter det betonstøbte stemmeværk med jordgravet omløb. Staldbygningerne er ikke indbefattet i fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)