Mitrailløsebatteriet

Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-116

Fredningsnr.
3030159

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1908 - 1920 e.Kr.)
Anlagt omkring 1908-9, nedlagt 1920
Fredningstekst

Mitrailløsebatteriet. 2 betonskydestillinger beliggende omtrent Ø-V i forlængelse af hinanden - dog en anelse forskudt - med en indbyrdes afstand på 14 m. På S-siden er skydestillingerne forbundet af en løbegrav. Begge skydestillinger, som er ens (spejlvendt), er ca 8 m lange og 1,75 m høje, målt på inder- siderne. Midterpartiet er 2,5 m langt og forsynet med et 1,4 x 0,5 m stort skydeskår i midten. Begge sider af midterpartierne er i enderne forlængede med V-formede, skråt affasede 3 m lange støttemure til en jordmaske. Støttemurene er 32 cm tykke og midterpartierne 65 cm tykke.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mitrailløsebatteriet udgøres af to tætliggende, betonstøbte skydestillinger med tilhørende jordmasker og en bagvedliggende, fælles løbegrav. Det beskyttede anlæg omfatter de to skydestillinger med tilhørende jordmasker og løbegrav. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt - fra SØ
Oversigt - fra V
Oversigt - fra NV