Ermelundegennemgravningen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-117

Fredningsnr.
3030160

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1890 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Fæstningskanalen. Ermelundsgennemgravningen. Del af fæstningskanalen. Den ca 400 m lange og op til 60 m brede gennemgravning af bakkedraget i Ermelunden. Kanalen er brugt til opfyld/losseplads, så dens dybde ses ikke, men anslås til ca 12 m.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ca. 400 m lang og 60 m bred gennemgravning af Ermelunden. Hører til fæstningsanlægget.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke tilset i sin fulde længde og ikke opmålt.

Litteraturhenvisninger  (0)