Krogerup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010409-68

Fredningsnr.
273014

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. Firkantet tilhugget natursten med let hvælvet top. 178 x 52 cm ved grundplan, ca. 105 cm høj. Inskription med navnene Frederich Rostgaard og Conradine Revenfeld samt våbenskjold. Bagsiden er udhugget i u-form med plateau i hver side og er ornamenteret på bagsidens top med tre halvcirkler. Stenen indgår i et ca. 1 m højt stengærde.
Undersøgelsehistorie  (4)
2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Stor sten med inskription og figurer. Der er indhugget fra bagsiden, så stenen har en "kantet u-form". Indgår i stengærde.

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mindesten for Frederich Rostgaard og Conradine Revenfeld til Krogerup. Firkantet tilhugget natursten med let hvælvet top. 178x52 cm ved grundplan, ca. 105 cm høj. Inskription med navne og våbenskjold. Bagsiden er udhugget i u-form med et plateau/hylde i hver side og er ornamenteret på bagsidens top med tre halvcirkler. Stenen indgår i et ca. 1 m højt stengærde der omkranser Krogerup Højskoles jorde. Sten og inskription fremstår velbevaret.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)