Donse Overdrev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-97

Fredningsnr.
282954

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vejdæmning og vejkiste/stenkiste. Stensat vejdæmning over vand­løb. 14 m lang, 2,5 m bred. Max. højde 1,5 m. I midten under vejdæmningen en stenkiste. Lysning ca. 30 x 30 m, sat af såvel hele som kløvede kampesten.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ca tre m bred vejbro

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
Vejspor markeret på skovkort

Litteraturhenvisninger  (0)