Enebærbakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-98

Fredningsnr.
282955

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning til opstemning af Lille Stolmer Dam. Ca. 22 m lang, 3 m bred i kronen og 4-5 m i bunden. Højde max. 2 m. Indersiden (SV-siden) er stensat. Også midter­partiet på ydersiden er stensat. Et rør fører vandet under dæmningen. I indersidens forlængelse mod NV ses en række sten over en strækning af ca. 10 m.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ca 5 m bred dæmning sat af utilhuggede kampesten. Dæmningen huler på midten.

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
Markeret på skovkort

Litteraturhenvisninger  (0)