Skaftelevgårdshuse

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040310-24

Fredningsnr.
342319

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejer: Sorø Akademi ejer kun matr.nr. 1a af Nordruplund ho- vedgård. 2 vildtbanesten. 1 vildtbanesten, højde ca. 160 cm, bredde forneden ca. 40 cm, stående ved bivej nr. 12 i skellet mellem matr.nr. 1a af Huse-Herrestrup og 1a af Nordruplund hovedgård. Stenen bærer under en indhugget krone følgende indskrift: F 5 // AVSK // AWB // 1761 // N 21 1 vildtbanesten, højde ca. 150 cm, bredde forneden ca. 40 cm, stående ved bivej nr. 12 i skellet mellem matr.nr.13b af Huse-Herrestrup og 1ay af Nordruplund hovedgård. Stenen bærer under en indhugget krone følgende indskrift: F 5 // AA // WB // 1761 // N 23
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 vildtbanesten, 1,6 x 0,4 x 0,3 m. 1 sten i rabat, ca. 1 m SV for vej, mål ca. 1,6 x 0,4 x 0,23 m med indskrift på brede side mod NV. Ud- og indhugget krone foroven, derunder indskrift : F5 / AV SK / AWB / 1761 / N21. Der er 3 kiler/gennemboringer fra ældre sprængningsforsøg. Der står en elmast ca. 2 m fra stenen mod SØ med støtteline ca. 0,5 m fra stenen. 1 sten i rabat, ca. 1,5 m NØ for vej, mål ca. 1,45 x 0,35 x 0,25 m, noget tilspidset foroven, ud- og indhugget krone, derunder indskrift : F5 / AA / WB / 1761 / N23. 4 kiler til sprængning, vendt samme retning som sten ovenfor. Begge står ved skel og landevej i et bakket, ret åbent landskab, nær ældre lavning mod SV. Mulighed for parkering af mindre bus. ** Seværdighedsforklaring ** 2 vildtbanesten ved skel og landevej i et ret åbent landskab.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbanesten SV for vejen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.