Hjarup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190104-18

Fredningsnr.
350919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Gadejord, umatr. Tingl.: Afvist af tingbogen. Stenplankebro (den vestlige). Broens gennemløb er ca. 4 m bredt og delt i midten af en ca. 1,5 m bred pille. Gennemløbets højde over bunden i bækken er ca. 0,85 m, og vejbanens højde over bækkens bund er ca. 1,35 m. Gennemløbet er ca. 4 m langt. Vejba- nen er asfalteret. Broen fører over Hjarup bæk. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres ombygges beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Den asfalterede vejbane omfattes ik- ke af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenplankebro, som beskrevet i fritekst. Tilføjelse: Midtpillen der deler gennemløber er opbygget i konisk form af flere lag stablede sten. Et rødmalet jernrørsgelænder er nedstøbt i broens stenkant. Broen benyttes i dag i forbindelse med en gangsti mellem haverne. I vestlig side af det gamle vejforløb er lige nord for broen opstillet 9 jerncontainere med affald m.m. Jernskrot i forbindelse med virksomheden: H.M. Hjarup Maskinfabrik, Fløjbjergvej 68, Hjarup. Tlf. 75 59 41 54, hvis fabrikshus ligger tæt opad stien/vejen over broen (amtspåtale).

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)