Enghøjgård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190104-22

Fredningsnr.
350920

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Gadejord, umatr. Tingl.: Afvist af tingbogen. Stenplankebro (den østlige). Broens gennemløb er ca. 2 m bredt og ca. 4 m langt. Gennemløbets højde over bunden i bækken er ca. 1,40 m. Fredningen omfatter også en ca. 1,20 m høj vejafmærkningssten af granit, der står ved broens nordøstlige hjørne langs vejsiden. Vejbanen er asfalteret. Broen fører over Hjarup bæk. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Den asfalterede vejbane omfattes ikke af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenplankebro, er den nordlige af to overgange på ca. m's afstand på stedet.Som beskrevet i fritekst. Tilføjelse: Broafmærknngsstenen er trekantet tilhugget (tværsnit) og hælder nu kraftigt ud over åløbet. To store løvtræer vokser ned i brokonstruktionen på vestsiden. Åløbet øst for vejen er oprenset fra den sydligere stenkiste (3509:21) og til stenplankebroen - på sydsiden af indløbet til broen er skrænten befæstet med en nyere stensætning. Langs med asfaltkanten er på begge sider af vejen opsat et simpelt plankerækværk af ca. 1 m's højde med to horisontale bræder over broen og en enkelt mellem bro og stenkiste. Rækværkets "skønhed" kan diskutteres og bør ikke erstattes. ** Seværdighedsforklaring ** Øst for åløbet mellem dette og Enghøjgård er en 10-12 år gammel granbeplantning. Bevoksning: 1996: Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro, Vejmærke

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)