Mejerigården
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190104-19

Fredningsnr.
350921

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Gadejord, umatr. Tingl.: Afvist af tingbogen. Stenkiste. En ca. 0,40 m bred og ca. 0,55 m høj stenkiste, hvis gennemløb er ca. 4 m langt. Stenkisten ligger under vejen over Hjarup bæk, ca. 12 m syd for oven- nævnte stenplankebro (3509-20). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broerne og stenkisten må ikke finde sted. Den asfalterede vejbane omfattes ikke af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Som beskrevet i fritekst. (Jfr. 3509:20)

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)