Karlebo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-100

Fredningsnr.
282962

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)
Donse Bro.

Fredningstekst
Vej- og broanlæg. Donse Bro. Broen er 6 m lang og 14 m bred. Brofacader og vanger er udført i granitkvadre. I åen ca. 4 m fra den vestlige facade står fem sten som sejlspærring, den østligste af disse er delvist væltet. Asfaltbelægningen på broen kan vedligeholdes i samme omfang som hidtil. Arbejder under asfaltlaget kræver forudgående tilladelse fra den til enhver tid værende fortidsmindefredningsmyndighed.
Undersøgelsehistorie  (4)
2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Facader af vejbro. De to facader er opbygget som buer med fløje i hver side. Facaderne er 6 m brede inkl. fløje og ca. 2 m høje og opbygget af granitkvadre i fortrinsvis rød granit. Buernes spænd er 4 meter. Der er ca. 14 meter imellem de to facader. I midten af de to facader over gennemløbet er der sat en sten som virker velegnet til tekst eller monogram. I åløbet ca. 4 meter vestlige facade står fem sten som sejlspærring, den østligste af disse er delvist væltet. Omtrent otte meter fra den østlige facade er der ligeledes sten i åløbet men her er det muligt at afgøre om bevist er placeret. Over broen er der en moderne asfalteret sti, på tværs af denne stis nord side er opsat seks moderne granitvejsten og én natursten som spærring for motorkøretøjer. På broen vestside står yderligere to moderne granitvejsten.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)