Sankt Mikkels
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040312-57

Fredningsnr.
352229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten. Granitsten. Højden over jordoverfladen er ca. 1,80 m, og stenens tværmål er ca. 40 x 25 cm. Under en indhugget kro- ne har stenen følgende indskrift: F 5//A//SK//WB//1761//N 12 Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller beska- diges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten. Den måler ca. 1,8 x 0,4 x 0,3 m. med indskrift mod S. Hælder lidt mod S. Granit. Ud- og indhugget krone. Den står i lille stenhøj, ca. 0,3 x 1,5 x 1,5 m., lige ved skovvej i NS-lig retning på kant af bakkehæld ned mod ådal. I udkant af skovområde, hvor der er ældre løvtræer og yngre fyrretræer, alder ca. 7 år (?). På kart. kort står under F5 = AK - Jeg synes, der står AISK eller AJSK. Den findes ca. 900 m. fra landevej i privat skov. ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten, nær anden (3522:30) ved Tudeå.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)