Kirke Stillinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-128

Fredningsnr.
352230

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten. Granitsten. Højde over jordoverfladen ca. 1,75 m. Tværmål Ca. 35 x 25 cm. Under en indhugget krone har den følgende indskrift: F 5//A/SK//WB//1761//N 11 Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller på nogen måde beskadiges ved behugning, bemaling eller behand- ling med ætsende materialer.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten. Den måler 1,75 x 0,3 x 0,2 m. med indskrift mod SØ. Indhugget og udhugget krone foroven. Granitsten. Den står ret lavt i terræn nær Tude Ådal nær 3522-29. Ca. 125 m. til landevej. Skitse: AISK / AJSK ? AWB ? Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten nær anden ved Tudeå.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)