Kirke Stillinge

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-128

Fredningsnr.
352230

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vildtbanesten. Granitsten. Højde over jordoverfladen ca. 1,75 m. Tværmål Ca. 35 x 25 cm. Under en indhugget krone har den følgende indskrift: F 5//A/SK//WB//1761//N 11 Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller på nogen måde beskadiges ved behugning, bemaling eller behand- ling med ætsende materialer.
Undersøgelsehistorie

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten. Den måler 1,75 x 0,3 x 0,2 m. med indskrift mod SØ. Indhugget og udhugget krone foroven. Granitsten. Den står ret lavt i terræn nær Tude Ådal nær 3522-29. Ca. 125 m. til landevej. Skitse: AISK / AJSK ? AWB ? Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten nær anden ved Tudeå.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NØ
oversigt, set fra SØ