Sct. Klemens Kilde
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080410-44

Fredningsnr.
36156

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Klemens Kilde. Kilden består af en stensat retangulær tør, ca. 40 cm. dyb kildebrønd, opbygget af to skifter tilhugne kampesten. Ind- vendig måler brønden ca. 50 x 70 cm., udvendig ca. 1,10 x 1,40 m. Ud for de to vestlige hjørner er der to granitstens- trappetrin. Fra kildebrønden strækker der sig mod vest en stensat rende, der er ca. 30 cm. bred og ca. 4 m. lang. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller på nogen måde forstyrres ved gravning eller henlæggelse af sten, jord eller affald.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stensat rektangulær tør ca 20 m dyb med <.....>sten i bunden. Indvendig måler brønden 50x70 cm, udvendig 1,10x1,40. Ud for de to vestlige hjørner er der to granitstenstrappetrin. Fra kildebrønden strækker der sig mod vest en stensat rende, der er ca 30 cm bred og ca 3 m lang. Have/park: Uplejet. ** Seværdighedsforklaring ** Hvis slåes og anlægget renses. Alle på egnen kender anlægget. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)