Smedebroen
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080811-107

Fredningsnr.
36167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatr. gadejord, Åsum by og sogn Smedebroen. Broen består af 2 gennemløb af ca. 1,5 m lange stenplanker, der i midten af bækken bæres af en gennemgående pille, ligedes af stenplanker, 3 skifter høj og 2 planker bred. Vejbanen over broen er asfalteret. 3 stenstøtter bærer i hver side et ræk- værk af rundjern. Broen fører Rågelundsvejen over bybækken. Fredningen omfatter brokonstruktionen og rækværket, hvorimod den adfalterede vejbane ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, om- sættes eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i bækken under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (5)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smedebro. Fører under en vejafsnøring på den gamle Odense-Nyborgvej i centrum af Åsum. 2 løb. Hvert løb er 6 m langt, 1/2 m højt og 1,25 m bredt. Bygget af kløvede kampesten af forskellig størrelse uden bindemiddel. Gelængeret består i hver side af 3 råt tilhuggede granitpæle forbundet med et jernrør. Vejen om broen er asfaltereet og bruges som cykelsti.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)