Holekilde
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080803-163

Fredningsnr.
36169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Laurids kilde eller Holekilde Kilden består af en firkantet kampestenssat tør brønd, der ind- vendig måler 1,30 x 1,25 m. Ovenåpå kildekarmen er en ca. 20 cm høj cementkant, fra hvis øverste kant til bunden af kilden er ca. 75 cm. Over kildebrønden er rejst en hvidmalet træoverbyg- ning bestående af 4 runde træsøjler, en på hvert af brøndens hjørner, bærende et pyramidetag af brædder. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, om- bygges eller beskadiges på nogen måde ved henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Frednin- gen omfatter ikke træoverbygningen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1774 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kilden optræder ikke med navn på Generalstabens Målebordsblad fra 1885, men derimod som "Holekilde" på målebordsbladet fra 1950. Kilden omtales i skriftlige kilder 1707 og 1774.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skt. Laurids eller Holekilde. Kløvet kampesten i 2 skifter med cementkarm på (ca. 25 cm højt). 10 m syd for kildeanlægget signal for fotoopmåling. Vandfyldt. Står i en lille lund 30x30 m med et to meter stærkt skæmmende hegn. Overdækket af tagkonstruktion. Burde soigneres. Mål: 1x1,3x1,3 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger på en nordskråning ud til vejen og ses på stor afstand, dels p.g.a. den lille lund, dels p.g.a. den velbevarede overbygning.

1995 Privat detektorbrug
Odense Bys Museer
Sværdet fundet i forbindelse med etablering af omfartsvej ca. 20 meter nord for helligkilden.

2006 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 66/2006
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D 461/2006 Sværd.

2006 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Odense Bys Museer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)