Stibanke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-123

Fredningsnr.
362121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten. Granitsten. Den er ca. 2,80 m høj over jordoverfladen og må- ler ved foden ca. 32 x 35 cm. Under en indhugget krone har den følgende indskrift: F 5// ANDT//VOR//SKOV// AWB//1761//N 1 Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved behugning, bemaling eller be- handling med ætsende materialer.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten. Den er meget høj, mål: 2,8 x 0,35 x 0,32 m med indskrift på bredside (øverste halvdel) vendt mod S. Står midt på bakke, nu ret skjult af bevoksning, bl.a. graner ca. 15-20 år mod N, små løvbuskads og ældre løvtræer mod S - dog lidt blandet. Grantræer ca. 1,5-2 m fra stenen mod N, større løvtræer ca. 5 m mod S. Stenen står inden for stenkreds, ca. 0,3-5 m fra stenen, højt på bakke. Den findes ca. 100 m fra privat grusvej og 750 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor vildtbanesten, højt i terræn (skjult af bevoksning) Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)