Lundeskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040410-4

Fredningsnr.
362335

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten. Granitsten. Højde ca. 1,48 fra jordoverfladen, tværmål ca. 30 x 35 cm. Under en indhugget krone har stenen følgende indskrift: F 5 AA WB 1761 N 11 Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller på nogen måde beskadiges ved behugning, bemaling eller behand- ling med ætsende materialer.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten. Stenen fremtræder som beskrevet, med indskrift mod V på stenens smalside. Mål: 1,5 x 0,4 x 0,3 m. Stenen hælder svagt mod øst, placeret ca. 2 m Ø for ret tilgroet skovvej. Den findes i et nyplantet område, hvor der er graner, ca. 10 år gamle + tidsler og hindbær indtil 2-3 m fra stenen mod V,Ø og S - ikke ud mod skovvejen, ellers i ældre løvskov ved å. Den findes omtrent 250 m fra landevej, hvor der er parkeringsmulighed i skovbryn. Ikke påtalt tilplantning for ejer p.g.a. alder og udsyn til skovvej. ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten ved å.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)