Korsør Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-124

Fredningsnr.
372136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2 dekl. tinglæst 18.9. 1962 kreds: 16. 2 vildtbanesten. Stenene er ca. 2 m høje. Under indhugget krone bærer de følgende indskrift: F 5 // ANS // AWB // 1762 // N 31 F 5 // ANS // AWB // 1762 // N 35 De er placerede ved indkørslen til Korsør skov.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 vildtbanesten, 2,1 x 0,4 x 0,3 m. Stenene står ved vejen, lidt NØ for skovfogedbolig, med indskrift mod N, begge opmalede med rødt. STENEN...N31 står Ø for vejen, den måler 2 x 0,4 x 0,35 m med indskrift på 1 bredside. Har været revnet / flækket 2 steder, cementeret igen. Indsat jernhængsel til tidligere vejbom (foto 6.23). STENEN...N35 står V for vejen, den måler 2,05 x 0,3 x 0,25 m. Den har også hængsler (foto 6.24). De findes ud til offentlig vej, ses ikke på længere afstand - må være sekundær placering. ** Seværdighedsforklaring ** 2 vildtbanesten (opmalede) ud til offentlig vej.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbanesten stående øst for vejen ind til skoven (N31).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)