Korsør Skov

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-124

Fredningsnr.
372136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 2 dekl. tinglæst 18.9. 1962 kreds: 16. 2 vildtbanesten. Stenene er ca. 2 m høje. Under indhugget krone bærer de følgende indskrift: F 5 // ANS // AWB // 1762 // N 31 F 5 // ANS // AWB // 1762 // N 35 De er placerede ved indkørslen til Korsør skov.
Undersøgelsehistorie

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 vildtbanesten, 2,1 x 0,4 x 0,3 m. Stenene står ved vejen, lidt NØ for skovfogedbolig, med indskrift mod N, begge opmalede med rødt. STENEN...N31 står Ø for vejen, den måler 2 x 0,4 x 0,35 m med indskrift på 1 bredside. Har været revnet / flækket 2 steder, cementeret igen. Indsat jernhængsel til tidligere vejbom (foto 6.23). STENEN...N35 står V for vejen, den måler 2,05 x 0,3 x 0,25 m. Den har også hængsler (foto 6.24). De findes ud til offentlig vej, ses ikke på længere afstand - må være sekundær placering. ** Seværdighedsforklaring ** 2 vildtbanesten (opmalede) ud til offentlig vej.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbanesten stående øst for vejen ind til skoven (N31).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.