Marthas kilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040407-7

Fredningsnr.
37239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Marthas kilde. Kilden omgives af et tømret kar. Kilden ligger på Sdr.Jellinge mark, ca. 20 m vest for Saltø å og ca. 200 m nordnordvest for Aagaard. Fredningen omfatter kilden og 3 m på alle sider af karret. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres, fjernes eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, eller henkastning af jord, sten eller affald. Regulering af kilden og dens tilløb må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke. Tilføjelse til dekl.: Den i ovennævnte dokument beskrevne "Marthas kilde" er belig- gende ca. 200 m nordnordøst for Aagaard og IKKE som angivet ca. 200 m nordnordvest for Aagaard. Den 24/9 1971.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Marthas kilde. Den er omgivet af et 4-kantet, lidt sammenfaldet træplankeværk, mål ca. 1,4 x 1,4 x 0,8 m. Kilden ser ud til at springe op af jorden, nu fyldt med andemad og løber under trærammen mod N, hvor der ligger en del hovedstore sten. Mod N er en svag lavning, der fører ned til åen mod Ø. Omgivet af 1 fyr og birk og enkelte træer i eng (indhegnet tidligere). Kilden findes nedenfor en skrænt på kanten af et "reguleret" ?? område og den meget fugtige lavning mod N. Åen er i dag reguleret. Kunne ved pleje blive ***. Findes ca. 75 m fra offentlig grusvej, ret lavt i terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Kilde nær å. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)