Hulebækshus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-24

Fredningsnr.
372428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vej nr. 1, umatr. Tingl.: Ikke tinglyst dekl. af 7 marts 1964. Vildtbanesten. Stenene er ca. 1,5 m høje. De har følgende indskrift under en indhugget krone: Nordre sten: F 5 // ANSK // AWB // 1762 // N 23 Søndre sten: F 5 // ANSK // AWB // 1762 // N 18 De to vildtbanesten er placeret på henholdsvis den nordre og søndre vejrabat på vejen Fuglebjerg-Reinstrup, hvor denne passerer Hulebækken.
Undersøgelsehistorie  (4)
1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 vildtbanesten, 1,5 x 0,3 x 0,2 m. De er i nyere tid placeret umiddelbart udenfor autoværn, hvor den moderne vej føres over vandløb. Søndre sten rager indtil 1,6 m op over jorden. Den bærer følgende inskription : (se skitse). Foto : AFI 1981, 001 : 22. Nordre sten bærer inskriptionen : (se skitse). Den rager indtil 1,4 m op over jorden. Foto : AFI 1981, 001 : 23 + 24.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbanesten N for vejen.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Det fortælles lokalt at de to vildtbanesten stammer fa en ombygning af broen under landevejen. Stenenes oprindelige placering kendes ikke.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)