Herlufsholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040507-75

Fredningsnr.
372519

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste. Stenkisten er opført af tilhugne granitstenskvadre i 2 skif- ter, hvorover er lagt granitstensbjælker som dæksten. Gen- nemløbet er ca. 8 m langt, og vandsluget er ca. 1,10 x 1,10 m. Facadens bredde er ca. 4,25 m. Over stenkisten fører en skovvej. Ved vejbanens vestlige kant er 2 vejafmærknssten af granit, hvoraf den ene (den nordlige) er væltet. Stenkisten ligger i "Stenskoven" i skellet mellem Vridsløse by, matr.nr. 24a (Herlufsholm sogn) og Rislev by, matr.nr 34a (Rislev sogn). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under stenkisten må ikke finde sted. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Matr.nr. 34a af Rislev by: Stenkiste i skellet mellem Vrids- løse by, matr.nr. 24a og Rislev by, matr. nr. 34a.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)