Borreby voldgrave
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-100

Fredningsnr.
382221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Borreby voldgrave. De vandfyldte voldgrave omgiver Borreby herregårdsplads, hvorpå hovedbygning, borggård, ladegård samt en del af ha- ven er beliggende. Voldgravene mod nord og syd er ca. 275 m lange, østgraven ca. 100 m. Graven mod vest er kastet til. Den nordlige grav er bredest på midten, ca. 75 m, hvor den om- giver den rektangulære holm, hvorpå hovedbygningen ligger. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes eller be- skadiges på nogen måde ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres. Oprens- ning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Borreby voldgrave, 2 x 275 x 130 m. Voldgravene fremtræder som beskrevet og er vedligeholdt. Der er sat 1 mindre pumpe ned i den sydlige voldgrav til havevanding - ikke påtalt. Anden bevoksning : haveplanter. Det ligger mod N + V delvist ud til offentlig vej og parken er offentlig tilgængelig (Ø + S). Banken hæver sig ca. 2 m op over voldgravens vandstand. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret herregårdsanlæg, delvist ud til offentlig vej - ret lavt i terræn.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget seværdig.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)