Sct. Hans kilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040420-47

Fredningsnr.
382224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Hans kilde Kilden består af en kampestenssat brønd, der i diameter måler ca. 2 m (indvendig mål ca. 1,50 m). Afstanden fra vandspejlet til karmens kant, der er i niveau med det omgivende græsklædte areal, er ca. 1,60 m. Fredningen omfatter kildebrønden og dens nærmeste omgivelser ca. 1 m fra stensætningens indre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, til- kastes eller på nogen anden måde beskadiges ved henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen måde forstyrres. Oprensnin- gen af kilden samt evt. reparation af stensætningen må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sct. Hans kilde. Kilden fremtræder som beskrevet, 1 x 2 x 2 m, brøndkarm af planker indfalsede i hjørnestolper, hviler på fodrem, mål ca. 1,75 x 1,75 m, højde ca. 1 m. Der er anbragt trådnet over brønden, og der vokser græs i kanten. Kilden ligger ud til offentlig vej, hvor der er bred "rabat" - tidl. offentligt område ? Den findes på bakkehæld ned mod Fladmose å, nu omgivet af landsbyhuse og -haver. ** Seværdighedsforklaring ** Kilde i stensat brønd i udkanten af Ørslev (på bakkehæld). Bevoksning: 1984: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)