Sct. Hans kilde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040420-47

Fredningsnr.
382224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sct. Hans kilde Kilden består af en kampestenssat brønd, der i diameter måler ca. 2 m (indvendig mål ca. 1,50 m). Afstanden fra vandspejlet til karmens kant, der er i niveau med det omgivende græsklædte areal, er ca. 1,60 m. Fredningen omfatter kildebrønden og dens nærmeste omgivelser ca. 1 m fra stensætningens indre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, til- kastes eller på nogen anden måde beskadiges ved henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen måde forstyrres. Oprensnin- gen af kilden samt evt. reparation af stensætningen må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sct. Hans kilde. Kilden fremtræder som beskrevet, 1 x 2 x 2 m, brøndkarm af planker indfalsede i hjørnestolper, hviler på fodrem, mål ca. 1,75 x 1,75 m, højde ca. 1 m. Der er anbragt trådnet over brønden, og der vokser græs i kanten. Kilden ligger ud til offentlig vej, hvor der er bred "rabat" - tidl. offentligt område ? Den findes på bakkehæld ned mod Fladmose å, nu omgivet af landsbyhuse og -haver. ** Seværdighedsforklaring ** Kilde i stensat brønd i udkanten af Ørslev (på bakkehæld). Bevoksning: 1984: Græs

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

den stensatte brønd
brønden set fra nord
oversigt, set fra syd