Holsteinborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-58

Fredningsnr.
382321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave ved Holsteinsborg De vandfyldte voldgrave omgiver den trefløjede ladegårdsbygning mod nord, vest og syd. Den sydlige voldgrav er ca. 12 m bred, den vestlige udvider sig til en ca. 40 m bred sø, medens den nordlige grav er bredest mod vest og smalner til mod øst. En muret bro fører over den nordlige voldgrav. Fredningsgrænsen forløber 2 m fra gravens overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Holsteinborg, voldgrave. Voldgravene fremtræder som trykt på 4-cm kortet - målt efter kortet ca. 0 x 200 x 150 m. Lavninger i terrænet viser oprindelig større udstrækning, hvad man også kan se på målebordsbladet. Voldgravene er vandfyldte, visse steder noget tilgroede sider, andre steder ses stensatte sider (marksten) - fremtræder velholdt. Findes ret lavt i terræn, antagelig oprindelig udnyttet naturlig holm(e). Ud til offentlig vej mod N. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Voldgrave omkring Holsteinborg. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)