Holsteinborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-59

Fredningsnr.
382322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3823-22,23 Skanserække Skansen består ef en ca. 1 - 1,5 m høj jordvold, der er ca. 5 m bred. Skansevolden, der har to bastionære fremspring, er afbrudt flere steder. Skansen er græsklædt, og dens udstrækning og pla- cering fremgår af vedlagte deklarationsrids. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. Den måler ca. 1,5 x 220 x 5 m (længde opmålt udfra kort, den østlige del er ikke trykt på 4-cm kortet). Den har mindst 2-3 bationære fremspring og er afbrudt flere steder. Den er bevokset med græsser og findes dels på offentlig strand og ind mod haver. I SV-hjørnet af indersiden er der plantet fyrretræer i foden (alder ca. 10 år) og bevoksning med vildrose. Ejer var ikke hjemme, men der var navneskilt på døren. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Skanse ud til strand. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)