Gæstererhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-49

Fredningsnr.
382459

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 9 m. Den sydlige højfod beskadiget af gamle vindfælder. I skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. den sydlige højfod beskadiget af gammel vindfælde (sandsynligvis fra 1967). Beliggende umiddelbart V for 3824:28 og ca 25 m SV for nr 3824:27. Bevokset med unge graner og unge bøgetræer. Grantræerne står i række over højen, men ser ud til at gå ud. Bevoksning: 1987: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Vindfælder: en vindfælde i og ved højfod i S og en ved og en i højfod i N.

Litteraturhenvisninger  (0)