Rappenborg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-70

Fredningsnr.
382461

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj med rest af dyssekammer. 1 x 12 m. I højtoppen ses 3 meterstore bæresten, samt dele af mindst 2 andre større, nu kløvede sten. Ved højfoden i SV ses spidsen af 1 randsten, i Ø 2 og i SØ titter flere sten op. I skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj med dyssekammer.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Synlige randsten: SØ 1 og S 1. Af stenene på højtoppen ligner de to vestligste bæresten til et kammer; disse er jordfaste. En af stenene på den østlige del af højtoppen har tydeligt borespor fra kløvning med dynamit i gammel tid. I højsiden i SSØ to meterstore sten.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)