Herlufsholm
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040507-76

Fredningsnr.
382513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikualeret gadejord. Tingl.: Ikke tinglyst dekl. af 11 februar 1961. Granitvejbro over Susåen. Broen er opført af granitkvadre og har 5 hvælvede gennem- løb, båret af 4 strømpiller med isrygge både mod nord og syd. Fredningen omfatter de nærmeste 10 m af vejdæmningen for begge ender af broen med tilhørende stenglacis. Men der- imod ikke den moderne betonvejbane, der er lagt over den gamle bro og som rager ud på begge sider af denne. Broen er umiddelbart nord for Herlufsholm.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)