Oxebro

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050402-51

Fredningsnr.
382516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Oxebro Broen er opført af groft tilhugne granitsten i 5-6 skifter. Gennemløbet er ca. 4,30 m langt og ca. 2 m bredt. Fra under- siden af granitstensoverliggerne er ca. 2 m til bunden af vandløbet, hvorover er lagt en grusvej, ved hvis sider er opsat et jernrækværk, der i nord bæres af granitsten og to jernstolper, og i syd af fire jernstolper. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen incl. den grusbe- lagte vejbane. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.


Billeder

9745 indløb. Set fra SV.
9740 udløb. Set fra NNØ.
9738 oversigt. Set fra S.
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt