Gråbrødreklosteret
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050707-123

Fredningsnr.
382525

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Næstved købstads bygrunde, matr.nr. 230a, 230b, 231a, 231d, 255a, 256, 257, 261 samt umatr. gadeareal (Skomagerrækken). Ejer.: Justitsministeriet kun matr.nr. 230b, 231a, 231d. Næstved kommune umatr. gadeareal (Skomagerrækken). Gråbrødreklosteret. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af Gråbrød- reklosteret må ikke fjernes, ændres eller beskadiges.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Klosteranlæg

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)