Fruens Plantage
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050408-31

Fredningsnr.
382529

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af mindestøtte igang 1994 ************************************* Firkantet pille 0,4 x 0,4 m i kvardrat og 1,4 meter høj på trinformet postament 0,6 x 0,6 x 0,2 m henholdsvis 0,55 x 0,55 x 0,45 m. Hovedet er tagformet 0,5 x 0,5 m i fladen og 0,2 m høj, kiphøjden er 0,25 m. På pillens ene side er indfældet en hvid marmorplade 0,35 x 0,6 m stor med indskriften: KIERLIGHED OG HØJAGTELSE HAVER REIST DENNE STØTTE FOR ANNA MAR IE ELISE GRUNDTVIG FØDT CARLSEN Fra 1850 til 1854 var hun eierinde af rønnbechsholm: afskaffede hoverie skienkede iagtfrihed og overdrog eiendomsret ikke til sit eget men til sine undergivnes vel. Derfor vil hendes minde altid leve. Hendes siæl er hos guds engle, hun var vor frelser kiær. Hun var os kiær. Rønnebechholms bønder satte mindesmærket den Tde august 1855. Beliggende i skov på en uregelmæssig brolægning af marksten halvvejs nede af Mogenstrup Ås' nordvendte skråning.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)