Batterihøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040401-24

Fredningsnr.
39214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen - der består af en firsidet plads, delvis omgivet af grav. Pladsens længde i retning nord-syd er ca. 90 m, mens dens bredde, der mod nord ligeledes er ca. 90 m mod syd, smalner af således at bredden her er ca. 25 m. På pladsens sydøstlige hjør- ne ligger en høj, "Batterihøj" kaldet. Den er noget afgravet mod nord og vest og har nu en diameter på ca. 15 m og en højde på ca. 3,3 m. Den pladsen omgivende grav løber langs dens øst- og nordside med en bredde i bunden på ca. 2-4 m, og en bredde fra rand til rand på 4-6 m. Gravens dybde er ca. 1,50 - 2,50. Fra skansens nordvestlige hjørne løber graven i en længde af ca. 35 m mod syd. Den er her noget forstyrret af en vej, der udgør dens vestlige grænse. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Batteripladsen dyrkes som hid- til, medens de omgivende grave skal henligge udyrkede, dog er kreaturhold tilladt på hele fortidsmindet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanseanlæg, hvis udseende svarer til fredningsbeskrivelsen. Selve batteriet ligger uopdyrket hen i højt græs. Plateauet er opdyrket, mens graven er vokset til med græs og tjørn. Skansens østlige del er noget forstyrret af vej. Gammelt husmandssted ligger lige nordøst for skansen på modsatte side af landevej. Mål: højde: 3,4 m, længde: 135 m. ** Seværdighedsforklaring ** Batteriet svarer til batteriet ved Stigsnæs. Fra batterihøjen er der en fri udsigt mod Omø og Storebælt. Skansen ligger lige op til landevejen.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)