Roneklint batteri

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050205-90

Fredningsnr.
392724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Roneklint batteri. Fredningen omfatter foruden selve batteriet og de volde og grave, som afgrænser det mod nord og syd.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er nævnt i Ole L. Frantzen's artikel: Skanser i Storstrøms amt 1643-1814. Ariklen findes i Kulturhistoriske Studier udgivet af i 2002 af Sydsjællands Museum.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

7888 oversigt. Set fra VSV.
8699 top af vold og bund af grav i V. Set fra S.
8701 top af vold og bund af grav i S. Set fra V.
8704 oprindelig adgangsvej over grav i S. Set fra SV.
8708 top af vold og bund af grav i Ø. Set fra S.
8710 den manglende nordside af skansen. Set fra NØ.
8713 den østlige vold på skansens banke. Set fra SV.
8698 oversigt. Set fra SV.
8718 fyrhus opført år 1894 på NV-hjørne af skansebanke. Set fra SV.
8719 formidlingsskilt 1 i fyrhus - om skansen. Set fra N.
8720 formidlingsskilt 2 i fyrhus - om fyret. Set fra S.
8721 farvandet nord for skansen iretning mod Strandegård skanse. Set fra S.
8722 formidlingsskilt 3 i fyrhus - om våben og uniformer. Set fra V.
Ingeniørkorpsets plan af Roneklint redoute år 1808 - Ole L Frantzen artikelfra
8715 den vestlige vold på skansens banke. Set fra SØ.