Kalundborg Fjord
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vikingeskibsmuseet

Sted- og lokalitetsnr.
401411-44

Fredningsnr.
322086

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten. Sortesten. Stenen er 6,5 x 3,5 m og er ca 1,5 m høj over vandoverfladen. Sagnet lyder, at stenen blev kastet af kæmpen Ref eller Refs på Røsnæs (Refsnæs) nord for fjorden mod kæmpen As på Asnæs. Herefter kastede As en stor sten, Blak, mod Ref; den landede i fjorden syd for spidsen af Røsnæs, hvor den stadig kan anes i vandoverfladen. Ifølge sagnet fik stenen sin sorte farve efter Valdemar den Unges Død, der fandt sted i nærheden.
Undersøgelsehistorie  (5)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Stor sten liggende i vandet ca. 65 meter fra kysten. Stenen måler 6,5 x 3,5 meter og er ca. 1,5 meter høj over vandoverfladen. Stenens overside skråner ned af mod nord, hvor oversiden er tættest på vandoverfladen. Den er således en yndet afslapningsplads for havfuglene (edderfugle og skarv m.fl.), der nemt kan komme op på den høje sten fra ydersiden. Som følge af det, er stenens overside blevet ganske hvid af fuglelort. Dens oprindelige farve er rødgrå.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)