Østerskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050206-218

Fredningsnr.
412775

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 4127-66 til 4127-77. Tingl.: 25/11 1848, i henhold til rentekammerresolution; efter aktionssalg 28/10 1868. Afmærkn. MS 1906, løjtnant L. Lassen. Høj, 2 x 20 m.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk