Masnedø Fort
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050213-213

Fredningsnr.
422619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1912 - 1918 e.Kr.)
Byggeriet startede i 1912, fortet kom under kommando i 1915 og var fuldt færdigbygget i 1918.

Fredningstekst
Masnedø Fort. Masnedø Fort er et trekantet fæstningsanlæg omgivet af tørre grave (opført 1912-18). Fortet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form samt godt bevaret i det indre. Det beskyttede anlæg omfatter fortets adgangsvej, glacis, tørre grav, saillantkaponiere samt fortlegeme. Fortlegemet med betonstøbt strubekasemat delvis i to etager og med indbygget skytskasemat i venstre face. På fortdækket et åbent batteri med fire briske, håndmagasiner og ildledercentral samt yderligere én kanonbrisk, alt på højre face. Hertil to nu aflukkede brønde til skyts i drejelige pansertårne, tre dobbelte rekylgeværstillinger og tre projektørstandpladser med elevatorskakte, alt støbt i beton. Endelig en observationspost til fortets søminestation. Strubekaponieren og strubekasemattens åbninger ud mod fortgården er forsynet med et krananlæg for søminer. I spidsen af facegravene en saillantkaponiere forbundet med fortkernen ved en jorddækket poterne. I strubegraven en strubekaponiere, som tillige er kasemattens hovedindgang. Ved sydøstenden af strubekasematten et stormgitter. I fortgården og strubegraven tre depotbygninger samt en bygning for et sømineværksted. På glaciset i sydvest og sydøst yderligere to betonstøbte kanonstillinger. Endelig ved fortets adgangsvej en fortmesterbolig. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Søfort

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Masnedø Fort er et trekantet fæstningsanlæg omgivet af tørre grave (opført 1912-18). Fortet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form samt godt bevaret i det indre. Det beskyttede anlæg omfatter fortets adgangsvej, glacis, tørre grav, saillantkaponiere samt fortlegeme. Fortlegemet med betonstøbt strubekasemat delvis i to etager og med indbygget skytskasemat i venstre face. På fortdækket et åbent batteri med fire briske, håndmagasiner og ildledercentral samt yderligere én kanonbrisk alt på højre face. Hertil to nu aflukkede brønde til skyts i drejelige pansertårne, tre dobbelte rekylgeværstillinger og tre projektørstandpladser med elevatorskakte alt støbt i beton. Endelig en observationspost til fortets søminestation. Strubekaponieren og strubekasemattens åbninger ud mod fortgården er forsynet med et krananlæg for søminer. I spidsen af facegravene en saillantkaponiere forbundet med fortkernen ved en jorddækket poterne. I strubegraven en strubekaponiere som tillige er kasemattens hovedindgang. Ved sydøstenden af strubekasematten et stormgitter. I fortgården og strubegraven tre depotbygninger samt en bygning for et sømineværksted. På glaciset i sydvest og sydøst yderligere to betonstøbte kanonstillinger. Endelig ved fortets adgangsvej en fortmesterbolig. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Masnedø Fort er et trekantet fæstningsanlæg omgivet af tørre grave. Fortet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form samt godt bevaret i det indre. Det beskyttede anlæg omfatter fortets adgangsvej, glacis, tørre grav, saillantkaponiere samt fortlegeme. Fortlegemet med betonstøbt strubekasemat delvis i to etager og med indbygget skytskasemat i venstre face. På fortdækket et åbent batteri med fire briske, håndmagasiner og ildledercentral samt yderligere én kanonbrisk alt på højre face. Hertil to nu aflukkede brønde til skyts i drejelige pansertårne, tre dobbelte rekylgeværstillinger og tre projektørstandpladser med elevatorskakte alt støbt i beton. Endelig en observationspost til fortets søminestation. I spidsen af facegravene en saillantkaponiere forbundet med fortkernen ved en jorddækket poterne. I strubegraven en strubekaponiere som tillige er kasemattens hovedindgang. Ved sydøstenden af strubekasematten et stormgitter. I fortgården og strubegraven tre depotbygninger samt en bygning for et sømineværksted. På glaciset i sydvest og sydøst yderligere to betonstøbte kanonstillinger. Endelig ved fortets adgangsvej en fortmesterbolig. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Bemærkninger: Fortets besætning var anbragt i den delvis toetagers strubekaserne. Her tillige ammunitionsmagasiner, lysmaskiner, en søminestation og belægningsstuer til en infanteristyrke. En længebygning i fortgården har rummet et sømineværksted og tjener nu som hjemmeværnsgård. Strubekaponieren er forsynet med et krananlæg for søminer. Det samme gælder tre af strubekasemattens åbninger ud mod fortgården. Byggeriet af fortet startede i 1912, fortet kom under kommando i 1915 og var fuldt færdigbygget i 1918. I 1948 delvist ombygget til minedepot og værksted. Nedlagt som fort i 1952, men fortsætter som Minedepot Masnedø frem til 1973. 1974 overdraget til Vordingborg Kommune, som 1988 sælger fortet til elselskabet SEAS. Tilbagekøbt til kommunen i 1994 og siden 1997 for en del benyttet til årlige kunstudstillinger. Endv. hjemmeværnsgård.

Litteraturhenvisninger  (0)