Nordruplund skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040310-25

Fredningsnr.
342324

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3423:24 Ruin af dyrefold. Dyrefolden er 36 m i diameter, og op til 0,75 m høj. Yderst er dyrefolden omgivet af en vold og grav. Mod NØ findes en åbning.
Undersøgelsehistorie  (5)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
På et højtliggende plateau i Nordruplund Skov, øst for Nordskov Huse, ligger et ringformet anlæg i skoven, 11 meter vest for NNV-SSØ orienteret skovvej. Anlægget består af en cirkulær anlagt jordvold med en diameter på 30 meter og en bredde på mellem 3,5 og 4 meter. En åbning i anlægget ses mod NØ hvor volden er afbrudt i en bredde på 2,5 meter. Voldens højde varierer fra 45 cm mod VNV til 75 cm i syd og sydøst. Mod SV er volden endnu lavere med kun ca. 10-20 cm. En voldgrav ses på voldens inderside og yderside. Graven på indersiden er ca. 1 til 1,5 meter bred og op til ca. 30 cm dyb. Dette er dog svært at måle, idet et tykt lag nye og gamle blade ligger heri. På ydersiden af volden synes de to nærmeste meter at være afgravet i forbindelse med voldens konstruktion. Graven måler op til 20 cm i dybden, men som sagt er det svært at vurdere da der er fyldt om med blade.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)