Skanderborg slotsbanke
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160208-143

Fredningsnr.
261311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanderborg slotsbanke. Skanderborg slotsbanke består af en nærmest cirkulær banke med en plan top- flade (ca. 68 m i diameter). Banken rejser sig 7-8 m over det omgivende terræn. Det af fredningen omfattede areal måler indtil 124 m. i øst-vest og indtil 105 m i nord-syd; dets grænser er indtegnede på vedlagte kort. På det fredede areal findes et offentligt haveanlæg. Midt på topfladen er et mindesmærke for Frederik den sjette. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Den eksisterende offentlige have må drives i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldsted/Borg

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Græsklædt, en hæk og enkelte træer på fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)