Albæk hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120509-139

Fredningsnr.
1411147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave omkring Albæk hovedgård De vandfylde voldgrave omkring Albæk hovedgård. Den nordre grav er ca. 17 m bred og 55 m lang, den vestre ca. 38 m bred og 130 m lang, den søndre ca. 24 m bred og ca. 86 m lang og den østre ca. 11 m bred og 115 m lang. Der er ingen forbindelse mellem den østre og den nordre grav, idet den østlige del af den sidst- nævnte er opfyldt. Den østre grav er afbrudt af en 14 m bred vejdæmning, der afskærer den nordlige ca. 40 m lange del af graven. 9 m nord for den nordlige afslutning af den østre grav er en rund, åben, muret brønd eller kilde, ca. 7 m i diameter. Langs den vestre gravs udvendige side er en ca. 7 m bred og 1 m høj dæmning, på hvis midte er et stemmeværk. Voldgrave- nes kanter er bevoksede med træer og buske. Fredningsgrænsen forløber for gravenes vedkommende langs dis- ses øvre kanter, for den vestre gravs vedkommende dog langs dæmningens vestlige fod. Den murede brønd nord for den østre grav omfattes også af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene eller forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigs- antikvaren.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)