Svenskeskanse
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170104-73

Fredningsnr.
30137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Jensgård hovedgård og Østrup by m.m. matr.nr. 3c. Nyberejsning: Formodentlig 22/4 79. Svenskeskanse. Svenskansen, et jordværk med grundplan som en femoddet stjerne, i nord, vest og syd omgivet af en smal, tør grav, der følger stjerneformen, i øst af den stejle kystskrænt. Anlægget måler ca. 30 x 30 m, og skansen hæver sig indtil 3 m over det omliggende terræn. På skansen er i nyere tid anbragt to 1700-tals kanoner. Skansen, der ligger i skov, er bevokset med løvtræer. Til landsiderne går fredningsgrænsen 3 m fra gravens øvre yderkant, mod havet langs kystskræntens fod. Dette fortidsminde må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie  (4)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Svenskeskanse. Skansens grundfigur udvisket. Anlægget omgivet af tørgrav. Bevokset med fyr, birk bøg og eg. I skov. Nordre brystværn på stejl skrænt imod Horsens Fjord. Herover anlagt spadseresti med to trapper af rafter. På brystværnet 2 ret forvitrede kummer uden lavet samt en bænk på nedgravede cementrør. Anlægget er ret nedtrampet. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov, strand.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skansen er bevokset med gamle løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)